Dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe ô tô

Quy trình đăng ký đăng kiểm xe mới

quy trình đăng ký đăng kiểm xe ô tô

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe - Hotline: 0971.99.63.66 - Thủ tục nhanh gọn, giá cả hợp lý, nội tỉnh làm trong ngày.

Bước 1: Nộp thuế trước bạ ô tô hồ sơ bao gồm:

- Hóa đơn giá trị gia tăng (Hóa đơn đỏ do bên Bán cung cấp) - 01 bản gốc + 01 bản phô tô

- Phiếu kiểm tra chất lượng (Đối với xe lắp ra - Hoán cải) - 01 bản gốc + 01 bản phô tô

- Hóa đơn nối (Hóa đơn đầu vào chiếc xe)

- Tờ khai nhập khẩu (Đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc) - 01 bản gốc + 01 bản phô tô

- Tờ khai thuế (Xin tại cơ quan thuế)

- Giấy chứng nhận an toàn và bảo vệ môi trường - Bản sao

Xem địa chỉ các cơ quan thuế tại Hà Nội

Bước 2: Đăng ký xe hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký xe

- Biên lai nộp thuế trước bạ (Lấy tại kho bạc)

- Hóa đơn giá trị gia tăng bản gốc

- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (Đối với xe lắp ráp)

- Tờ khai nhập khẩu (Đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc)

- Giấy giới thiệu (Đối với chủ xe tên doanh nghiệp)

* Khi đi mang theo chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu - hộ chiếu

* Xem địa chỉ các cơ quan đăng ký xe ô tô tại Hà Nội

Bước 3: Đăng kiểm hồ sơ bao gồm

- Giấy hẹn đăng ký/Đăng ký xe ô tô bản gốc

- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng bản sao

- Tờ khai nhập khẩu (Đối với xe nhập khẩu nguyên chiếc)

- Giấy chứng nhận an toàn và bảo vệ môi trường bản sao

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

- Hóa đơn mua bán xe bản sao

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe - Hotline: 0971.99.63.66 - Thủ tục nhanh gọn, giá cả hợp lý, nội tỉnh làm trong ngày.

Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large